BAKI BİZNES TƏDRİS MƏRKƏZİ

  • Azərbaycan Respublikasının
  • İqtisadiyyat Nazirliyi

Struktur

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

BAKI BİZNES TƏDRİS MƏRKƏZİNİN

S T R U K T U R U

I. RƏHBƏRLİK

II. TƏDRİSİN TƏŞKİLİ VƏ METODİKASI ŞÖBƏSİ

III. KONSALTİNQ VƏ İNNOVASİYA ŞÖBƏSİ

IV.REGİONLARLA İŞ VƏ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞÖBƏSİ

V. İNFORMASİYA RESURSLARI VƏ TEXNOLOGİYALARI ŞÖBƏSİ

VI. MÜHASİBATLIQ

VII. ÜMUMİ ŞÖBƏ

VIII. TƏMİNAT ŞÖBƏSİ

IX. ŞƏKİ NÜMAYƏNDƏLİYİ

X. GƏNCƏ NÜMAYƏNDƏLİYİ

XI. LƏNKƏRAN NÜMAYƏNDƏLİYİ

XII. QAZAX NÜMAYƏNDƏLİYİ

XIII. YEVLAX NÜMAYƏNDƏLİYİ

XIV. GÖYÇAY NÜMAYƏNDƏLİYİ

XV. XAÇMAZ NÜMAYƏNDƏLİYİ