BAKI BİZNES TƏDRİS MƏRKƏZİ

  • Azərbaycan Respublikasının
  • İqtisadiyyat Nazirliyi

Sahibkarların maarifləndirilməsi məqsədi ilə investisiya layihələrinin hazırlanması üzrə xüsusi proqram təminatının yaradılması

Bakı BiznesTədris Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il üçün dövlət büdcəsinin “İqtisadi islahatların keçirilməsi ilə bağlı xərclər” maddəsində nəzərdə tutulan vəsait hesabına“Sahibkarların maarifləndirilməsi məqsədi ilə investisiya layihələrinin hazırlanması üzrə xüsusi proqram təminatının yaradılması”layihəsi həyata keçirilmişdir.

Layihə çərçivəsində“Biznes plan”xüsusi proqram təminatı  yaradılmışdır. Proqram kompleksi yükləmək üçün aşağıdakı linklərdən istifadə etmək lazımdır

“Biznes plan”- xüsusi proqram təminatı

"Təlimat"-    xüsusi proqram təminatının  təlimatı